RODO

Klauzula informacyjna


Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Leszek Ważydrąg, prowadzący działalność gospodarczą przy ul.Wałbrzyska 29c i 27 52-314 Wrocław, Nip;898-100-62-87, Regon:931589503,z siedzibą W-w ul.Wałbrzyska 29c;

2.Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celu realizacji usług Administratora prowadzącego działalność gospodarczą Studio Efekt Leszek Ważydrąg z siedzibą we Wrocławiu, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

3. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w sposób wymagany obo wiązującaymi przepisami prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą do 3 lat od zakończenia współpracy z Leszkiem Ważydrągiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod Studio Efekt - Leszek Ważydrąg z siedzibą we Wrocławiu lub do czasu wymaganego przez przepisy prawa- np.księgowość.

6.Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w każdym czasie, za pomocą kontaktu telefonicznego pod numerem: 799-259-159 lub drogą mailową: biuro@kuchnieniemieckie.pl.;

8.Jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.Leszek Ważydrąg prowadzący działalność gospodarczą Studio Efekt Leszek Ważydrąg z siedzibą we Wrocławiu nie korzysta z systemów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji;

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ponadto poza administratorem nie ma żadnych innych podmiotów będących odbiorcami danych osobowych;

11.W razie pytań proszę o kontakt pod numerem:  799-259-159